transkrypcja nagrana do rozprawy sądowejSpiszeto.pl, to synonim profesjonalnie wykonanej transkrypcji nagrań wywiadów, podcastów, webinarów, rozpraw i posiedzeń sądowych, a także nagrań dla celów spraw sądowych. W polskim sądownictwie dopuszczalne jest dołączenie, jako jednego z dowodów w rozprawach sądowych, nagrania rozmowy, lub zdarzenia. Najczęściej dzieje się tak w przypadku spraw rodzinnych, które tyczą się kwestii podziału majątku, ustalenia wysokości alimentów, czy ustanowienia władzy rodzicielskiej.

Stenogram - pisemna wersja przebiegu nagrania

Stenogram jest efektem pracy stenografa, którego zadaniem jest streszczenie i uproszczenie padających wypowiedzi lub przebiegu konkretnej rozmowy, za pomocą zapisu stenograficznego, czyli zapisu słów lub całych wyrażeń za pomocą skrótów, symboli, ideogramów lub alfabetu stenograficznego.

Od 2010 r. sądy apelacyjne i sądy okręgowe mają obowiązek rejestrowania procesów w formie audio i wideo. Stosowane dotychczas metody rejestrowania rozpraw sądowych nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu rozpraw sądowych i nie prowadziły do ​​zebrania wszystkich oświadczeń stron lub ich pełnomocników.

Lepszym rozwiązaniem jest więc nagranie rozprawy i dokładne jej spisanie w stenogramie do sądu. Umożliwia to uchwycenie konkretnych emocji naocznych świadków i lepsze zrozumienie wypowiedzi. Stenogram musi być napisany ze szczególną starannością i z uwzględnieniem osób biorących udział w nagraniu, a także ze znacznikiem czasowym przed każdą kolejną wypowiedzią. Częstotliwość znacznika czasowego może być ustalona indywidualnie z każdym klientem. Dzięki temu, w pismach procesowych można z łatwością powołać się na określony fragment nagrania, co w dużej mierze ułatwia pracę zarówno sądu, jak i stron oraz ich pełnomocników.

Jak wygląda transkrypcja nagrania do rozprawy sądowej?

Transkrypcja nagrania do sądu musi stanowić wierne odtworzenie całego nagrania, nie tylko pod kątem rozmowy, ale również, w zależności od wymagań, uwzględniać dźwięki i odgłosy pochodzące z tła, emocje rozmówców, czyli wszystko to, co ma istotne znaczenie dla zrozumienia kontekstu całej wypowiedzi. Tak, jak w przypadku innego rodzaju transkrypcji, zlecając Spiszeto.pl przygotowanie transkrypcji do rozprawy sądowej, macie Państwo pewność, że zostanie ona wykonana z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły oraz z zachowaniem wszelkich wytycznych sądowych, tak aby stanowić pełnoprawny dowód w sprawie.

Transkrypcja nagrań do rozpraw sądowych - Sprawdź ofertę SpiszeTo!