Transkrypcja e-protokołów w spiszeto.plProtokół elektroniczny, czyli zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia sądowego, został wprowadzony ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r. W praktyce, wprowadzenie w sądach nagrywania rozpraw i tworzenie e-protokołów weszło w życie w 2012 roku. Wtedy to zwykły protokół został zastąpiony e-protokołem, a zapotrzebowanie na transkrypcje rozpraw i posiedzeń sądowych znacznie wzrosło. Wynikało to z potrzeby wielokrotnego odsłuchania rozpraw przez naszych Klientów, które jakościowo niejednokrotnie pozostawiały wiele do życzenia. Klienci spędzali wiele godzin na ciągłym odsłuchiwaniu słabego nagrania, co powodowało ich frustrację i marnowało cenny czas.

Transkrypcja e-protokołów w ofercie SpiszeTo

My, jako zespół Spiszeto.pl, chcąc sprostać Państwa wymaganiom i odpowiadając na potrzeby rynku, wprowadziliśmy do swojej oferty transkrypcję rozpraw i posiedzeń sądowych, skierowaną do wszystkich stron postępowania, kancelarii, radców prawnych, adwokatów i innych jednostek.

Nasze transkrypcje wykonywane są metodą klasyczną, bez użycia programów do rozpoznawania mowy, dzięki czemu macie Państwo pewność, że zlecona transkrypcja będzie wykonana w sposób pełny i będzie precyzyjnym zapisem wypowiedzi osób biorących udział w rozprawie.

Transkrypcje rozpraw sądowych

Transkrypcje rozpraw sądowych sporządzane są w dokumencie tekstowym według ujednoliconego wzoru, który zawiera legendę, wedle której oznaczane są osoby uczestniczące w rozprawie, z podziałem na stronę pozwaną, powodową, sędziego, poszczególnych świadków i inne osoby zabierające głos na sali rozpraw.

Jeśli klient sobie życzy, transkrypcja sądowa może zawierać znacznik czasowy, bądź to przy każdej kolejnej wypowiedzi, bądź też w ustalonych odstępach czasu (na przykład co 2-3 minuty). Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzupełnienia transkrypcji o dodatkowe elementy, takie jak emocje, dźwięki z sali oraz zachowania osób i opis sytuacji. Możliwe to jest na podstawie dostarczonego nam pliku wideo.

Proszę pamiętać, że zespół Spiszeto.pl jest w pełni otwarty na sugestie naszych Klientów i każdy plik jest przygotowywany z wszelką starannością pod danego Klienta. Zamawiając u nas transkrypcję, macie Państwo gwarancję, że otrzymany plik będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Transkrypcja e-protokołów SpiszeTo - Sprawdź ofertę!