W językoznawstwie transkrypcją nazywany jest system zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych. Transkrypcja nagrania audio/video polega na wiernym zapisie przebiegu zarejestrowanej rozmowy w dowolnym programie zapisu tekstowego (Word, OpenoOffice itp.).

Historia nagrywania dźwięku

Rozwój technologii w XXI wieku daje możliwość rejestracji dźwięku na wielu różnych nośnikach (dyktafony, kamery, telefony), ułatwia to sporządzanie tzw. notatek dźwiękowych, które z łatwością są w stanie zapisać np. całość przeprowadzanej rozmowy/wywiadu. Zapis dźwiękowy rozmowy jest w szczególności wykorzystywany przez firmy badawcze w trakcie przeprowadzania wywiadów indywidualnych, czy zogniskowanych wywiadów grupowych, w trakcie badań jakościowych, społecznych, marketingowych. Taka metoda sporządzania notatki jest również popularna w trakcie zapisu konferencji, wykładów, posiedzeń sądów, rad zarządów, wspólnot, ale również na potrzeby dziennikarzy, czy autorów różnych prac badawczych, przeprowadzających wywiady z osobami indywidualnymi w celu zbadania jakiegoś problemu, lub poznania opinii.

Transkrypcje nagrań audio

Sporządzona notatka dźwiękowa jest bez wątpienia ważnym narzędziem, które umożliwia prowadzącemu rozmowę (Moderatorowi) skupienie się na całości wywiadu bez konieczności ręcznego notowania wypowiedzi. Ma jednak ona swoje wady, najważniejszą z nich jest trudność w odnalezieniu interesującej badacza opinii na dany temat. Odsłuchiwanie nagrania bywa bowiem żmudne i monotonne, a jednocześnie można przez przypadek pominąć wiele interesujących badacza aspektów. W świetle tego wszystkiego, niejednokrotnie, sporządzenie transkrypcji jest koniecznością. Transkrypcja nagrania sporządzona zgodnie z wytycznymi badacza jest niezwykle przydatnym narzędziem, ponieważ pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie tematów, które są kluczowe i interesujące dla osoby sporządzającej wywiad, czy przeprowadzającej badanie.

Jakość transkrypcji

Przepisywanie nagrań i sporządzanie transkrypcji wymaga olbrzymiej sumienności, staranności, dokładności. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie i umiejętność pracy z tekstem pisanym, w takim stopniu aby sporządzona transkrypcja oddawała wiernie zapis dźwiękowy rozmowy, ale jednocześnie była przyjemna w czytaniu.

Spiszeto gwarantuje, że sporządzona transkrypcja będzie najwyższej jakości i spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.